Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2023 09:23 (Üye) Soru : SORU :1 14.06.2023 tarihinde B şirketi A şirketinden 90m2 olan konutu 2.000.000 tl almıştır. B şirketi 1 ay sonra C kişisine 5.000.000 TL ye satmıştır. B şirketinin ana faaliyet kodu ikamet amaçlı bina inşaatı bulunmaktır. Bu durumda kesilecek olan kdv oranı nedir? Soru : 2 Şirketimiz ikamet amaçlı binaların faaliyet iş konusunda işlem görmektedir. Ana sözleşmesinde gayrimenkul alım satım ile ilgili ana sözleşmede bulunmaktadır. Firmanın gayrimenkul alım satım ilgili yetki belgesi bulunmaktadır. 14.06.2023 tarihinde 2.000.000 TL başka bir inşaat firmasından alıp C kişisine 5.000.000 TL satmaktadır. Kesilecek olan faturanın matrahı ve kdv oranı ne olmalıdır ?

Cevap : 1)- 150 metrekarenin altındaki konutlar için uygulanacak KDV oranı % 8 dir. Satıcı firmanın iştigal konusunun veya hukuki kişiliğinin önemi yok. 2- a)- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında (KENTSEL DÖNÜŞÜM) rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır. Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. b)- Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır .Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. c)- Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için % 8 KDV oranı, aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. d)- Arsa ve arazi teslimleri için KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır. e)-İş yeri teslimlerin metrekaresi ne olursa olsun eskiden olduğu gibi % 18 oranında KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.