Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2023 10:26 (Üye) Soru : iyi günler;2022 yılı için gelir vergisi yönünden matrah arttırımı yapılacak olan mükellefin kanun gereği karşılaştırma yapıldığında 2022 gelir vergisi matrahıın düzletilmesi gereklidir1-).bu durumda vereceğimiz gelir vergisi düzeltme beyanında çıkacak vergi farkı için vergi ziya yada gecikme zammı hesaplanacakmıdır, 2-)beyanname onaylanırken kanuni süre sonrası+düzeltme beyan seçenekleri seçilecek yada hangi seçenekler kullanılmalıdır.3-)düzeltme beyanında çıkan bu vergi tek seferde mi ödenmeli ve son ödeme tarihi nedir?teşekkürler,iyi çalışmalar

Cevap : 1-Düzeltme beyanının kanuni süre geçtikten sonra başvuru süresi içinde (03/07/2023 kadar) yapılması durumunda vergi cezası kesilmeyecek, gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 2-Özel onay 7440 /Düzeltme / KSS 3-Bu beyanname için ödenmesi gereken verginin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödeme ;alacağınız Tahakkuk fişinde yazan tarih dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.