Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2023 11:46 (Üye) Soru : Sorum. Transit Ticaret kapsamında Almanya bir Malı Alıp , Millileşmeden Özbekistan satıcaz , E-fatura kapsamında E-Arşiv keseceğim Fatura İstisan Kodu Ne olacağı konusunda Bilgi alamadık (350-351 Vb.) 157-Diğer Stok Mal Alış xx 320-İthalat Firma xx Mal Alış Fatura Kaydı 120- Müşteri 601-Transit Satış xx Trasit Satış Kaydı Bu Olayda Keseceğim Faturanın İStisna kodu ne olacağını her hangi bir yayında göremedim.

Cevap : 351 kod kullanılır. İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.