Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2023 16:27 (Üye) Soru : 5.000 TL ve üzerindeki Noter masrafları ve Ticaret odasında yapılan işlemleri BA Formunda bildirmek gerekiyor mu acaba?

Cevap : 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde Noterlere ilişkin olarak yapılan düzenleme ile noterlik hizmetleri kapsamında olsun veya olmasın, tüm işlemleri için Ba-Bs bildirim yükümlülüğü kapsamından çıkarılmıştır. Ticaret odası aidatı ve Ticaret sicil harçları Ba formuna yazılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.