Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.06.2023 17:44 (Üye) Soru : nevi değişikliği nedeniyle Limited şirket den Anonim Şirkete dönüşümün tescil tarihi 07.haziran 2023 dür.Bir ay içinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresi mali tatil nedeniyle uzayabilir mi? Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. TEŞEKKÜRLER

Cevap : 5604 SAYILI MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN MADDE 1 – (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. 2) Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır: a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri. (8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. (Yukarıdaki hükme göre; 2023 Haziran ayının son günü Kurban Bayramı tatiline rastladığı için bu yıl Mali Tatil 04/TEMMUZ/2023 de başlayacak ve 20/07/2023 de sona erecektir. ) Bize göre 25/07/2023 tarihine kadar uzar . Bu bir yorumdur. Resmi görüş için GİB den bilgi alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.