Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.06.2023 11:27 (Üye) Soru : Merhaba iyi çalışmalar. Benim sorum kısa çalışma ödeneğinden faydalanılan personel için eksik bildirilen günleri tamamlama hakkı verilmişti. İşlem süreçleri ile ilgili bilgi verme durumunuz var mı . Teşekkür ederim.

Cevap : Söz konusu madde ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici bir madde eklendi. Buna göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 29 ve geçici 32’inci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na pandemi döneminde eksik bildirilen günlere ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannameleri / aylık prim ve hizmet belgeleri verilmesi ve bu günlere ilişkin primlerin ödenmesi için 3 aylık süre tanındı. 4447 Sayılı Kanun’un geçici 29 ve geçici 32’nci maddeleri ise pandemi döneminde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği için af niteliği taşıyor. Henüz genelgesi de yayınlanmadı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.