Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.06.2023 09:04 (Üye) Soru : Merhaba. Airbnb faaliyetinin vergisel durumuyla ilgili soru soracağım. Vergi mükellefi kendi evini airbnb üzerinden kiraya vermektedir. Evi kiralayan müşteri, hizmet bedelinin tamamını Airbnb'ye ödemekte, airbnb ise kendisine ait olan komisyon tutarını tahsil ettikten sonra kalan kısmı vergi mükellefinin banka hesabına yatırmaktadır. Airbnb tahsil ettiği komisyon tutarı için de vergi mükellefine fatura düzenlemektedir. Böyle bir durumda, vergi mükellefinin düzenleyeceği satış faturası kendi evini kiraya verdiği müşteri adına ve müşterinin airbnb'ye ödediği toplam bedel üzerinden mi olacaktır; yoksa airbnb'nin vergi mükellefinin banka hesabına yatırdığı bedel (tahsil edilen komisyon tutarı dışındaki bedel) üzerinden mi olacaktır? Müşteriye düzenlenecek faturada KDV oranı %8 mi yoksa %18 mi olmalı? Son olarak da Airbnb'nin vergi mükellefine düzenlediği komisyon faturası nedeniyle vergi mükellefinin KDV 2 ve gelir vergisi stopajı yükümlülüğü söz konusu olacak mıdır? Teşekkürler.

Cevap : Müşteriden tahsil edilen bedel faturaya yazılır Komisyoncu aldığı komisyon için fatura düzenler Bu tutar ev sahibi için gider olur. KDV tevkifatı neden olsun. GV stopajı olmaz. düzenlenen faturalarda KDV oranı % 18 olarak uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.