Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.06.2023 09:47 (Üye) Soru : 2022 Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde hesaplanan ek vergimiz bulunmakta. Tebliğde ve Kanunda ek verginin gider yazılamayacağı belirtilmekte. Söz konusu deprem ek vergisini KKEG yapmak mı gerekir, yoksa 570 geçmiş yıl karları ile ilişkilendirmek mi gerekir?

Cevap : EK VERGİ MUHASEBE KAYDI Bazı Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ödeyeceği EK VERGİ gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir. Bize göre; Aşağıdaki kayıt yapılır. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.