Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.06.2023 13:11 (Üye) Soru : Merhaba Belirli süreli iş sözleşmesi ile Öğretmen çalıştırmaktayız sözleşmeler 1 yıldan kısa olamıyor bazen 1 yıldan uzun olduğu da oluyor 1,5 yıl gibi * sözleşme sonun da ihbara gerek var mı ? 2.veya tekrar eden dönemki sözleşme ise kıdem oluyor , ihbar oluyor mu * İzin 1. yılın sonunda sözleşme yeniler isek mi söz konusu oluyor ( sözleşme 1.9.2023 ile 31.08.2024 arası olduğunu varsayar isek ) öğretmenlerde izin sürelerinde bir değişiklik var mı * Sözleşme sona ermeden istifa olur ise öğretmene sözleşmenin kalan ayları için bir hak doğar mı , istifa ettiği halde biz tazminatını versek durum nasıl olur * belirli süreli sözleşme tekrar eder ise zincirleme olur ise sözleşme belirsiz süreli hale gelir ibaresi ; belirsiz süreli sözleşmenin tüm yönlerini kapsıyor mu (mesela İhbar) sorularımı ayrı ayrı cevaplarsanız sevinirim teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap : Belirli süreli iş sözleşmesi ile Öğretmen çalıştırmaktayız sözleşmeler 1 yıldan kısa olamıyor bazen 1 yıldan uzun olduğu da oluyor 1,5 yıl gibi * sözleşme sonun da ihbara gerek var mı ? 2.veya tekrar eden dönemki sözleşme ise kıdem oluyor , ihbar oluyor mu Belirli süreli iş sözleşmesi sona ermesi halinde ihbar öneli bulunmamktadır.Ancak Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir * İzin 1. yılın sonunda sözleşme yeniler isek mi söz konusu oluyor ( sözleşme 1.9.2023 ile 31.08.2024 arası olduğunu varsayar isek ) öğretmenlerde izin sürelerinde bir değişiklik var mı - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. * Sözleşme sona ermeden istifa olur ise öğretmene sözleşmenin kalan ayları için bir hak doğar mı , istifa ettiği halde biz tazminatını versek durum nasıl olur. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshinin Sonuçları İşçi de belirli süreli iş sözleşmesini süresinden önce haksız olarak fesheder veya işe haksız olarak hiç başlamazsa işverene tazminat ödemek durumunda kalırAyrıca işveren sırf işçinin bu davranışından ötürü zarara uğramışsa bunun da tazminini işçiden talep edebilir. Eğer işveren zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar işçinin aylık ücretinin ¼’ünden az ise hakim tazminat miktarını indirme imkanına sahiptir. * belirli süreli sözleşme tekrar eder ise zincirleme olur ise sözleşme belirsiz süreli hale gelir ibaresi ; belirsiz süreli sözleşmenin tüm yönlerini kapsıyor mu (mesela İhbar) Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar. (İhbar kıdem hepsi)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.