Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.06.2023 12:11 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, 2021 ve 2022 döneminde beyana konu işlemimiz bulunmadığı için Gelir Vergisi Beyannamesi hiç verilmedi, matrahım sıfır. İlgili mükellefe matrah artırımı yapmak istiyoruz. Fakat 2022 yılına Gelir Vergisi Beyannamesi düzenlemesi hususunda bir zorunluluk bulunuyor. Matrah sıfır olan, hiç gelir vergisi beyannamesi düzenlememiş mükellefi için matrah artırımında nasıl ilerlemeliyiz ? 2022 yılına gelir vergisi beyannamesi düzenlememiz gerekiyor mu ya da nasıl düzenlemeliyiz ?

Cevap : Yıllık beyannamede işlem yapılmaz. Sadece Matrah artırımı beyannamesi için asgari matrah üzerinden artış yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.