Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2023 13:58 (Üye) Soru : Merhabalar Firmamıza 3 temmuz pazartesi işe giriş tarihi ile bir mühendis personel aldık. Ancak kendisi üniversite 4. sınıf ögrencisi ve zorunlu staj nedeni ile firmamızdaki çalışmasının ilk ayını staj olarak göstermek istiyor. Bize okulundan bazı formlar gönderdi. Orada işe giriş bildirgesinin okul tarafından yapılacağı söyleniyor. Bu durumda sorularımız şöyle: 1) Biz firma olarak işe giriş bildirgesi vermeyecek miyiz? 2) İşe giriş bildirgesi vermezsek, Temmuz dönemine ait bordrosunu nasıl yapıp e-bildirgesini nasıl vereceğiz? Brüt maaşı örneğin 20bin TL ise, bu tutarı giderleştirebilmek için bordrolamamız gerekecek. Ama e-bildirgesinde prime esas kazancı 20bin TL üzerinden mi olacak.? Bildirgeyi okul verecekse, sgk prim tutarı ne olacak? 3) SGK primleri okul tarafından karşılanacak sanırım. Biz ayrıca bir prim ödemeyecek miyiz? Teşekkürler. Saygılarımızla

Cevap : Staj zorunluluğu olmayan, Yükseköğretim okulu tarafından staj yaptırılmayan öğrenciler stajyer kapsamında değildir. İşyerinde bu gibi stajyerler normal çalışanlar gibi ücret ve sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi ve ödenen ücretten hem vergi, hem de sigorta priminin kesilmesi gerekmektedir . Dolayısıyla stajyer olarak işe alınan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında okulları tarafından bildirilip bildirilmediği mutlaka araştırılmalı ve okulları tarafından bildirimi yapılmayan üniversite öğrencilerinin tüm sigorta kolları primine tabi tutularak 01 Belge türü ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde kayıt dışı işçi çalıştırma durumuna düşülecek ve kayıt dışı işçi çalıştırmanın yaptırımları ile karşılaşılacaktır. Zorunlu staj şartı bulunanlar yanında okul tarafından staj yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarih itibariyle sigortalı sayılmakta ve SGK primleri okul tarafından ödenmektedir. Bu sadece staj süresini kapsamaktadır. Staj süresinin uzaması nedeni ile belirlenen staj süresinin aşılması durumunda stajyer ile işveren arasındaki ilişki staj ilişkisinden çıkıp çalışma ilişkisine dönüşeceğinden, stajdan söz edilmesi mümkün olmayacak, üniversite öğrencisi normal çalışan gibi değerlendirilerek tüm sigorta kollarına tabi olacaktır. Bu durumda söz konusu Üniversite öğrencisinin okul tarafından sigorta primleri ödenmeyeceğinden kendisine ödenen ücretten tüm vergi ve SGK kesintilerinin normal bir çalışan gibi yapılması gerekecektir. Yani, okul tarafından belirlenmiş olan staj süresinin kesinlikle aşılmaması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.