Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2023 09:46 (Üye) Soru : Merhaba. Haziran 2023'te vergi mükellefiyeti açılmıştır. Ancak bu iş için kullanılacak olan demirbaşlar mükellefiyet açılmadan önce Ocak, Şubat ve Mart 2023'te satın alınmıştır. Söz konusu demirbaşlar, mükellefiyet açılış tarihinden sonra muhasebe kayıtlarına sabit kıymet olarak kaydedilebilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Gider pusulası ile kayda alınabilir Gider pusulasında GV stopaj ve KDV hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.