Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2023 09:54 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Geçmiş yap‡land‡rmalardan yararlanm‡ş, ama ödemelerini tam yapamam‡ş, yap‡land‡rmas‡ bozulmuş olanlar, ödedikleri yap‡land‡rma tutarlar‡n‡, 7440 say‡l‡ yasada kullanmak üzere İADE talep edebilirler mi? Sayg‡lar‡mla.

Cevap : Ödanen verginin İADESİ olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.