Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2023 12:38 (Üye) Soru : müşterim sağlık truzimiyle iştigal etmekte.Türk parasının korunması kanunu sebebiyle ödemelerTL cinsinden yapılmakta olup faturalar döviz cinsinden düzenlenmektedir.Yıl sonunda kur değişimlerine göre değerlendirme yapıp kambiyo karı ve zararı hesaplamam gerekir mi?

Cevap : Sadece yıl sonunda değil geçici vergi dönem sonralarında da kur değerlemesi yapılacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.