Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2023 16:38 (Üye) Soru : Merhaba; 2 ortakllı Bir Adi ortaklık firması 7440 S.Y. kapsamında KDV. gelir vergisi matrah artırımında bulunuyor. Her iki ortak içinde 2021 yılı Gelir vergisi matrah artırımı yapıldı. Adi ortaklık içinde 2021 Kdv. matrah artırımı yapılacak. Tüm kdv.beyanları verilmesine karşın bazı aylarda hesaplanan kdv. olmadığı için Artırılan Gelir Vergisi Matrahı baz alınması gerekiyor. Sorum; Kdv. artırımı için baz alınacak Artırılan Gelir Vergisi Matrahı her iki ortağın toplam artırılan tutarı mı yoksa sadece birisininki mi olacak. teşekkürler.

Cevap : İKİ ortağın toplam artırılan matrah kadar olacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.