Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2023 10:06 (Üye) Soru : merhaba, envanter defteri yazdıracağım. 2022 yılının kapanış kaydı pasif yapıp, öyle mizan almam gerekiyor değil mi?

Cevap : Envanter defterinin nasıl tutulacağı VUK185 . maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Envanter Defteri ve Bilanço Günü Madde 185 Envanter defterine işe başlama tarihinde ve mütaakıben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilânçolar kaydolunur ve bu tarihe "bilânço günü" denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur. YUKARIDAKİ HÜKME GÖRE ENVANTER DEFTERİ BİLGİSAYAR ORTAMINDA TUTULAMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.