Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2023 10:49 (Üye) Soru : Merhabalar üstad. G.menkul işi yapan bir inşaat firmamız var , bu firmanın vergi mükellefi olmayan kişilerden emtia olarak aldığı gayrımenkul için gider pusulası zorunlumu ? tabi buna bağlı ba bildirimi yapılmalımı ? Aynı sorunun noter üzerinden alınan taşıtlar içinde cevabını alabirmiyim ? Teşekkürler.

Cevap : Şirketinizin vergi mükellefi olmayan kişilerden, satmak üzere satın aldığı gayrimenkuller için yukarıda belirtildiği şekilde gider pusulası düzenlemesi ve gider pusulasının bu gayrimenkulleri satan kişiye imzalatılarak bir nüshasının satan kişiye verilmesi, vergi mükellefi olmayan kişilerden gider pusulası düzenlenerek satın alınan gayrimenkullerin satılması durumunda ise gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 396 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen dönem ve sürelerde şirket faaliyet konunuz itibariyle ticari mal niteliğinde bulunan gayrimenkullere ilişkin alış ve satışlarınızın Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirilmesi gerekmektedir. Noter makbuzu Ba formuna yazılmaz. Ancak Noter senedi ile alınan taşıt için Ayrıca Gider pusulası düzenlenir. Gider pusulası Ba formuna yazılır. Yukarıdaki Gider pusulalarında GV stopajı ve KDV hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.