Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2023 16:06 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, 7440 sayılı kanun kapsamında işletmede var olupta kayıtlarda yer almayan stok artırımlarımız için bildirimde bulunmuş ve ödemesini gerçekeştirmiş bulunmaktayız. ilgili dönem kdv 1 beyannamesinde sorumlu sıfatı ile ilgili bölüme yazılması gerektiği hususunda bazı vergi daireleri şifaen söylemlerde bulunmakta. ilgili döneme ait kdv 1 beyannamesinde tutarı bu döneme ait indirilecek kdv kısmında gösterilip gösterilmeyeceği hususunda bilgilendirmenizi arz ederiz.

Cevap : İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA İÇİN BİLGİ NOTU: • İşletmelerde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 03/07/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle (bildirim ile elektronik ortamda yapılmakta) defterlerine kaydedebileceklerdir. • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler aktiflerine kaydettikleri emtia için özel karşılık hesabı açacaklardır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir. • Beyan edilen; emtianın bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek , beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilecek, ancak iadeye konu edilmeyecektir. • Beyan edilen mallar özel tüketim vergisi konusuna giriyorsa, beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükellefler, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini, beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir. İşletmede Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtianın kayda alınması Muhasebe kaydı: ----------------------------- / ---------------------------------------------- 153-TİCARİ MALLAR XXX 191-İNDİRİLECEK KDV XX 525-KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ. XXX (7440 SK.6. MD. ) 360-ÖDENECEK VERGİ VE FOLAR XX (Sorumlu Sıfatı ile ödenecek KDV) ---------------------------- / ------------------------------------------------- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.