Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.07.2023 12:07 (Üye) Soru : Merhabalar,7440 Sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili bir sorum olacaktı.-İşverenin 2021 Takvim yılından İdari Para Cezası mevcuttur.-Ancak İşveren,İlgili SGM'yi dava etti.ve Mahkemeden Yürütmeyi durdurma kararı çıktı.-Ancak Lehte ve Aleyhte karar çıkmadı.-İlgili SGM Yapılandırmayı yaptırıp ödeyin kazanırsanız fazla tahsil edilen tutarı,borçlarınızdan mahsup ederiz diyor.-Ancak Yapılandırmaya Müracaat etmemiz durumunda Davadan vazgeçme şartı İşverenden istenir mi.-Vergi ile ilgili durumlarda böyle bir şey vardı.-Ancak SGK ile ilgili böyle bir şey var mı.-Yapılandırmaya müracaat etmemiz bizim lehimize mi aleyhimize mi olur.-Teşekkür ederim.-

Cevap : 7440 sayılı kanun Davadan vazgeçme şartı ortak hükümler arasında yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.