Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.06.2023 08:43 (Üye) Soru : mrblar 2022 dönemine matrah arttırımı yapmak için 2022 dönemi gelir vergisi beyanını düzelttik ve ödeme çıktı ödeme için 1 ay süre verildi bu ödemeyi vadesinde yapamaz isek ne olur 2022 matrah arttırımı bozulurmu 2022 matrah arttırımını % 15 oranından verdik. ek düzeltme gelir beyanından çıkan ödemeyi vadesinde yapmadığımızdan dolayı bu oranın % 20 ye çıkma durumu söz konusu olabilirmi tşk ler

Cevap : • Mükelleflerin 7440 sayılı Yapılandırma Kanuna kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunduktan sonra ödeme şartlarını yerine getirmemesi durumunda, matrah ve vergi artırımı imkânının sağladığı avantajları kaybedecekler, dolayısıyla haklarında artık vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılabilecektir. Matrah ve vergi artırımı sonucunda beyan edilen ancak ödenmeyen vergiler de vergi dairesi tarafından gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir. Artırılan veya beyan edilen matrahlar üzerinden %20 oranında vergi ödenecektir. Ancak; matrah artırımında bulunulan yıla ait yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergiler ile ilgili beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergisini süresinde ödemiş ve de bu vergi türleri için Kanunun kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış olan uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacaktır ÖDEME YAPILMAZ İSE % 15 ORANI % 20 ORANA DÖNÜŞMEZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.