Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.07.2023 11:12 (Üye) Soru : Merhaba. Kendi ofisimde mali müşavirlik faaliyetimi yürütmekteyim. Başka bir firmada ayda 5 günlük bir sigorta girişim yapılacak. 4/a meslek kodum MAli müşavirlik yada muhasebebe işleri ile ilgili olmayacak. Konu ile ilgili araştırma yaptığımda Konuya ilişkin Ankara 9. İdare Mahkemesi Kararında; ….. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu unvan ve tasdik yetkilerine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere tabi hizmet akdiyle çalışmalarının yasaklandığı, bir başka anlatımla, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanmadan bir başka gerçek veya tüzel kişiye tabi olarak hizmet akdiyle çalışmasının önünde yasal yönden bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Diyerek konuya açıklık getirmiştir. (T.C.ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1385 KARAR NO : 2015/504 görülmektedir. Sonuç olarak kendi ofisim varken başka bir şirkette başka bir mesleği 4a sigortalı olarak icra edebilir miyim?

Cevap : Serbest olarak çalışan meslek mensupları ; Bir işverene bağlı olarak hiç bir unvan veya konumda ücretli olarak çalışamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.