Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.07.2023 11:54 (Üye) Soru : Merhaba 2022 yılına ticari zararım 800 000 TL. Matrah artırımı için kurumlar beyanında düzeltme yaptım. Karşılaştırma sonucu 2021 yılı kar beyanımdan dolayı matrahım 1.500.000 TL oldu. Matrahımın %23 üzerinden 31/07/2023 ödeme vadeli 345.000 TL vergi tahakkuku oluştu. Muhasebe kayıtlarını 570-345 0000 TL borçlu 360-345.000 alacaklı yaparsam doğru yapmış olacak mıyım? Mizanımda 2022 yılı 570 hesap 345 000 TL bakiye var iken 580 hesapta ta 800 000 TL ticari zararım gözükecek. Sanki bir şeyler eksik kalmış gibi oluyor. Bütün tam ve doğru kayılar nasıl olmalıdır? Matrah olan 1.500.000 TL için herhangi bir kayıt yapılmaması gerekir doğru mu ? Teşekkürler.

Cevap : Yapmayı düşündüğünüz kayıt doğrudur. Matrah artırımı için ödenecek vergi ise,689 KKEG(B) 102 (A) olarak kayıt yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.