Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.07.2023 17:31 (Üye) Soru : konusu gayrimenkul alım-satımı yapan a.ş icradairesinden gayrimenkul alıyor. ilgili kdv oranından icra dairesinin adına tahakkuk eden kdv yi firmaya ödetiyorlarama kdv icradairesinin adına yatırılıyor. a.ş 1.000 000 tl ye aldığı gayrimenkul için 80 000 tl kdv ödüyor. . bu garimenkulü 1.200 000 tly satıyor. SORU: BİZE GÖRE GAYRİMENKULÜN MALİYETİ ALIRKEN İCRA DAİRESİNEN ÖDENEN KDV İLE BİRLİKTE 1.080 000 TL OLUP 120.000 TL KARLA SATMIŞ OLUYORUZ. FATURAYI : 1080000 TL ÖZEL MATRAH VE %18 KDV MATRAHI 101 694,92 VE KDV 18 305,08 ŞEKLİNDE TOPLAM 1.200.000 TL OLARAK DÜZENLİYORUZ. BU İŞLEM YANLIŞMIDIR? BİZE GÖRE: İCRA DAİRESİNİN ADINA ÖDEDİĞİMİZ KDV Yİ İNDİRİM KONUSU YAPMAYIP MALİYETE EKLEMELİYİZ. VE SATIŞ İLE MALİYET ARASINDAKİ FARK KDV DAHİL KARIMIZ OLUR. MALİYET RAKAMINI SATIŞ FATURASINDA ÖZEL MATRAH, KAR KISMINI DA STIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ. .

Cevap : İCRA DAİRESİNE ÖDENEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILIR. SATIŞ BEDELİ OLAN 1200.000 TL +KDV OLARAK DÜZENLENİR. ÖZEL MALİYET UYGULAMASI OLMAZ. ÖZEL MATRAH UYGULAMASI OLMAZ.AŞAĞIDAKİ BİLGİ NOTUMUZU İNCELEYİNİZ. GAYRİMENKUL ALIM SATIMI (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI) : 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –araz) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.