Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2023 10:43 (Üye) Soru : Merhaba. Firmamız 05.06.2023 tarihinde tasfiyeye girdi. Tasfiyeye giriş beyannamesini hangi tarihe kadar vermemiz gerekiyor

Cevap : Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü akşamına kadar vergi dairesine verilir. Bu tanıma göre; 05/06/20223 tarihini takip eden 4. ayın birinci gününden SON günü akşamına kadar (01-31 /EKİM /2023) kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Diğer taraftan ;Şirketin Tasfiye girdiği bilgisi VD ne 1 ay içinde bildirilecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.