Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2023 12:01 (Üye) Soru : Merhaba, 03.07.2023 tarihinde teknik nedenlerle 1 mükellefimin matrah artırım beyannamelerini veremedim. 05.07.2023 tarihine kadar verilemeyen beyannamelerin verilebileceği odamızın ana sayfasında belirtilmiştir. Fakat matrah artırım beyannamelerini onaylamak için sisteme girdiğimde kanuni süresinde değildir diye hata mesajı veriyor ebeyanname sistemi.Mükellefimin matrah artırım beyannamesini ve kurumlar vergisi düzeltme beyannamesini nasıl verebilirim.

Cevap : Beyannamelerin nasıl verileceği konusunda GİB nın duyurusunda bir açıklık olmadığı için yorum yapamıyoruz Beyannamenin nasıl verileceği konusunda VD ile görüşünüz. GİB açıklaması aşağıdaki gibidir. Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 3 Temmuz 2023 tarihine kadar anılan Kanun kapsamında başvurularını yapmaları ve beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. " Bununla birlikte, son günü 3 Temmuz 2023 olan ancak, Başkanlığımız sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 7440 sayılı Kanun kapsamındaki başvurularını yapamayan veya beyannamelerini veremeyen mükelleflerin, bu durumu 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar bir dilekçe ve tevsik edici bilgi ve belgelerle bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri şartlıyla, 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılması gereken başvuru ve beyanname verme işlemlerinin sistem yoğunluğundan kaynaklı olarak yapılamadığının anlaşılmasına bağlı olarak talepleri süresinde yapılmış kabul edilecektir "
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.