Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.07.2023 13:35 (Üye) Soru : EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLAR İÇİN İŞVEREN OLARAK SİCİL NUMARASI ALINMA ŞARTI VAR MIDIR ?İNTERNET ÜZERİNDEN KOLAY İŞVCERENLİK BAŞVURUSU MU YAPILMALI? YOKSA ELDEN Mİ MÜRACAAT EDİLMELİ?

Cevap : İnternet üzerinden kolay işverenik sistemiyle işlemlerinizi yapabilrsiniz. Kolay işverenlik kapsamına alınan işyerleriyle ilgili olarak artık SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi verilmeyecek, sistemde yer alan bilgiler esas alınarak ödenecek primler her ay sistem tarafından otomatik tahakkuk ettirilecektir. İşverenler geçiş yaptıkları aya ilişkin olarak da aylık prim ve hizmet belgesi vermeyeceklerdir. Kolay İşverenlik Onay işlemi yapılan aydan bir önceki aya/döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi vereceklerdir. Örneğin; Mart ayı içerisinde kolay işverenliğe geçmiş olan işverenler, eğer vermemişlerse Şubat ayına ait prim belgesini Mart ayının 23’üne kadar verecekler, Mart ayı ve sonraki aylara ilişkin olarak ise herhangi bir prim belgesi vermeyeceklerdir. Dolayısıyla kolay işverenlik uygulamasına geçişten önceki dönemlere ait işlemler ise eski uygulamaya ve mevzuata tabi olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.