Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.07.2023 10:11 (Üye) Soru : Firmamız e-fatura mükellefidir. E-fatura mükellefi bazı firmalar sehven faturada adresimizi yanlış yazmaktadırlar. Adresin yanlış olması durumunda faturayı iptal etmemiz gerekir mi ? Faturayı bu şekilde kayıtlarımıza alırsak herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalabilir miyiz ?

Cevap : Faturada esas olan VERGİ SİCİL NUMARASIDIR. Fatura geçerlidir. iptal edilmez. Ancak Yapılacak vergi incelemesinde VUK 352. maddeye göre usulsüzlük cezası kesilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.