Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.07.2023 15:42 (Üye) Soru : Merhaba ! e deftere tabi mükellefin 2022 yılı kurumlar vergisi beyanı süresinde verilmiş ve matrah artışı yapılması nedeniyle 7440 sayılı kanunun 1. maddesi çerçevesinde ilave tutar matraha eklenmiştir. Vergi Dairesi 2022/10 dönemi indirilecek kdv listesinde, alt firmanın veri ambarına kayıtlı olmayan faturasını tespit etmiştir. Söz konusu döneme ait fatura ,indirim listelerinden çıkarılarak, kdv beyanları düzeltilmiştir. 2022 yılı kurumlar vergisi matrahı artmasına rağmen, matrah artışındaki ilave tutar nedeniyle , fark vergi çıkmamaktadır. Bu durumda 2022 yılı kurumlar vergisi beyanı düzeltmesi verilmeden, işlemlerin 2023 yılında yapılması uygun mudur ? Saygılarımla

Cevap : 2022 yılı beyannamesi düzeltilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.