Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.07.2023 09:09 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; Balkan Ülkeleri (Makedonya ya)ne, TL fatura düzenlenip, tahsilatının TL yapılmasında Vergi mevzuatına göre problem olmayacağını düşüncesindeyim. Konu ile alakalı bilgilerinizi rica ederim. Teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap : TCMB İHRACAT GENELGESİ İhracat bedellerinin tahsil şekilleri MADDE 5 – (1) İhracat bedelleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ödeme şekillerine göre tahsil edilir ve GB’nin 28 inci hanesine tahsil işleminde kullanılan ödeme şekli yazılır. Birden fazla ödeme şeklinin kullanılması durumunda kullanılan diğer ödeme şekilleri GB’nin açıklama kısmına yazılır. (2) İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, bedelin beyan edilenden farklı bir döviz üzerinden getirilmesi mümkündür. (3) Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında yurda döviz getirilmesi mümkündür. (4) İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.