Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.07.2023 14:44 (Üye) Soru : Gerçek kişi bilanço usulüne tabi mükellef 2022 yılında zarar etmiş. 2022 yılı öncesi dönemlere ait zararları da var. Ancak bu 2022 öncesi zararlar, 2022 yılı Gelir Vergisi Beyannamesinde "Geçmiş yıl zararları" bölümünde ve 2023 yılı 1.dönem Geçici vergi Beyannamesinde yer almamış. 2022 yılı öncesi zararları 2023 - 2.dönem Geçici Vergi döneminde çıkacak kardan mahsup edebilir miyiz?

Cevap : 2022 yılı öncesi zararları 2023 - 2.dönem 3. dönem Geçici Vergi ve yıllık GV beyanında kardan mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.