Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2023 12:57 (Üye) Soru : Sayın yetkili , Limited şirket mükellefimiz esnaf muaflığı olmayan köylülerden bitki alımı yapmaktadır. Müstahsil makbuzu düzenleyip ( stopaj kesintisi yaparak )ödemeleri de banka yolu ile yapmaktayız. Benim sormak istediğim ; Geliri elde eden kişi açısından gelir vergisi beyanı vermek veya gerçek usülde vergilendirme gibi bir durum söz konusu olabilir mi ? Bununla ilgili bir sınır var mı ? Bazen yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Aynı köylülerden alıyoruz mecburen. Teşekkür ederiz.

Cevap : Tarım ürünleri yetiştiren kişilere çiftçi denir. Esnaf denmez. Bahsettiğiniz çiftçiden alınacak ürün için düzenlenecek müstahsil makbuzunda GV stopajı yapılarak ürün alınır. GVK 54. Maddedeki şartlar haiz olan çiftçiler için belirlen ölçülerin üstünde olması halinde "gerçek usulde zirai kazanç" mükellefi olurlar ürünleri için fatura düzenlerler Yukarıdaki bilgilerin uygulanması için GVK 52-59. maddeleri inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.