Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.07.2023 14:18 (Üye) Soru : Sayın Üstadım 4 temmuz 2023 de tasfiye sonu tescil edilmiş limited şirket için, tasfiye sonunda ortaklara dağıtılan kar payı için 7 temmuz 2023 tarihinde % 10 stopaj uygulayarak muhtasar beyannamesini gönderdim. Beyannameyi gönderdikten sonra 7 temmuz günü stopaj oranlarında değişiklikler oldu. Limited şirketlerde kar payı dağıtımında %10 stopaj devam ediyor mu? Saygılarımla

Cevap : Stopaj oranında değişiklik olmadı Oran % 10
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.