Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.07.2023 17:28 (Üye) Soru : Acildir! Derneğe bağlı İktisadi İşletmemiz bünyesinde abonelerimiz için basılı bülten satışı gerçekleştirilmekte, bülten teslimleri dağıtım firması aracılığı ile abonelere ulaştırılmaktadır. Bülten satış faturalarını KDV istisnası kapsamında %0 KDV'li olarak kesiyoruz. Temmuz 2023'te yapılan KDV düzenlemelerinde buna ilişkin bir düzenleme göremedik, ancak emin olmak için size danışmak isteriz. Basılı, poşetsiz olarak satılan bültenlerimiz için KDV istisnası devam etmekte midir? Teşekkürler

Cevap : KDVK 13/n maddesindeki İSTİSNA DEVAM ETMEKTEDİR. KDV de % 0 Oranı yoktur İstisna edilmiş işlemler vardır. Madde 13 Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. KDVK 13/n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.