Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.07.2023 12:46 (Üye) Soru : merhaba , gmsi beyannamesinde , yıllık gelir baynnamesinde , kirada oturan biri giderler kısmında ödediği kirayi hangi sütüna yazar? 74/-9/a mi - 74/10 mı?

Cevap : 74/10 GVK 74. maddesinin 10. fıkrası aşağıdadır. 10. (2361 sayılı Kanunun 51'inci maddesiyle değişen bent) Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88'inci maddenin 3'üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz);
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.