Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.07.2023 10:44 (Üye) Soru : merhaba ,yurt icinden mal alım satımı yapan, 2 ortaklı, ortaklarının ikisi de emeklisi olan ve firmada daimi bulunan, 17 yıllık LTD.ŞTİ yiz. firmamızda; 4 tane 4-a NORMAL SGK lı, , 4 tane de 4-a SGDP SGK li olmak üzere, toplam 8 tane bordrolu çalışanımız var. 1 - iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ bulundurmak zorunda mıyız? 2 - Çalışan temsilcisi ortaklardan biri atanabilir mi? 3 - çalışan temsilcisi, süresiz olarak atanabilir mi ? yoksa çalışan temsilcisi kaç yıllıgına atanmalıdır? teşekkürler

Cevap : Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi MADDE 7 – (1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir: a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.