Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.07.2023 14:40 (Üye) Soru : Merhabalar, Vergi mükellefi olmayan şahıstan yazılım desteği almak istiyoruz. Uygulanacak stopaj oranı nedir ? ve kdv 2 beyanında bildirim yapılacak mı ? Teşekkürler.

Cevap : Bahsettiğiniz kişi Esnaf muaflığından (GVK Md.9) yararlanan kişi olmadığı için GV stopajı ve KDV olmaz. Bu kişinin Gerçek usulde GV mükellefi (serbest meslek erbabı) olması gerekir. e-smm düzenleyecek % 20 KDV ve % 20 GV stopajı yapacak. Ancak; Bahsettiğiniz kişi GVK 18. madde Kapsamında Program üretip satması halinde Düzenlenecek gider pusulasında % 17 GV stopajı ve 2 nolu KDV beyanı ile % 20 KDV hesaplanacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.