Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.07.2023 16:39 (Üye) Soru : İyi çalışmalar 2022 yılına ait gelir vergisi beyannamesini mart ayında 101.000 TL Gelir vergisi matrahı ile beyannamesini verildi ve daha önce herhangi bir düzeltme vs geçmiş yıl beyannamelerine verilmedi. 2022 yılına asgari matrah 200.000 TL üzerinden matrah arttırımı 2023 haziran döneminde yaptık. 2022 yılına gelir vergisi beyannamesine düzeltme vermemiz gerekiyor muydu? Verilmemesi durumunda matrah arttırımdan faydalanabilir mi?

Cevap : 2022 yılı matrah artırımı yapılamadan önce Aşağıdaki link de bulunan KIYASLAMA hesaplaması yapıldık dan sonra matrah artırımı yapılabilir. Kıyaslama yapılmadan yapılan matrah artırımı geçersiz olur. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/4118/Mevzuat-Dosya/16052023-2022-yili-matrah-artiriminda-kiyaslama-yapilacak-ve-yapilmayacak-haller.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.