Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.07.2023 10:15 (Üye) Soru : Şirket aktifinde 30 yıldır kayıtlı gayrimenkul izle-i şuyu ile 10.07.2023 satldı ve tapu tescili yapıldı. satış kârı 233 milyon olarak tahsil edildi. Şirket ortağının tasfiye davası devam ediyor bu nedenle satıştan özel fon ayırmadan 679.10 gayrimenkul satış geliri olarak işlendi. İstisna kullanılmayacağı için YMM Gayrimenkul Satış kârı tespit raporu yazdırmak zorunluluk mudur. Bilgilndirme için teşekkür ederim.

Cevap : Sorunuz dün aşağıdaki gibi yanıtlandı Aynı soru için farklı yanıt olmaz. " İstisnadan yararlanma olmadığı için YMM raporunu düzenlenmez."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.