Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.07.2023 08:53 (Üye) Soru : Gelir Vergisi mükerrer 121. maddesinin birinci fıkrasında "İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. 2021 yılı beyannamelerinin verilme süresi 05.05.2022 tarihine uzatılmış idi. Bu da bizlere 05.05.2023 tarihine kadar mahsup hakkı vermez mi. 05.05.2023 tarihinde mahsup talebi için internet vergi dairesi sistemine girdiğimde sürenin geçtiğine dair bir ifade çıktı ve mahsup imkanı vermedi. Sizce mahsup için yasal süre nedir. Aynı zamanda 2022 yılı kurumlar vergisi beyanname verilme süreside uzatıldı 05.05.2023'e.

Cevap : Sistem uzatmayı dikkate almamış olabilir. Bürokratik işleler için Vergi Dairesi ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.