Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.07.2023 15:59 (Üye) Soru : Merhaba Youtuber olarak faaliyette bulunan bir arkadaşın Vergi Levhası varmış fakat mali müşavirle çalışmıyormuş. Gelir vergisi Youtuber olarak çalışanlarda otomatik kesinti olduğundan Beyanname vermiyorlarmış.. Şimdi bu arkadaş İnternet üzerinden satış yapmak istiyor, bu durumda Vergi Dairesine ek Nace kodu ekleyip Mali Müşavirle çalışması gerekecek sanırım, olursa müşavirlik hizmeti vereceğim İnternet Satış yapmaya başladığında 1- E-Faturaya geçmesi mi gerekli mi? E-Arşiv Portal üzerinden fatura kesebilir mi? 2- Gelir Vergisi beyannamesinde Youtube üzerinden elde ettiği gelir ve İnternet üzerinden elde ettiği gelir birlikte beyan edilip, Youtube üzerinde elde edilen gelirin kesintisi de bildirilecek sanırım Yanlış olmaması için konu hakkında desteğinizi rica ediyorum Saygılarımla

Cevap : SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELİR SAĞLAYANLARDAN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( YOUTUBER, BLOGGER / VLOGGER, TİKTOKER ) : Gelir Vergisi Kanuna eklenen Mükerrer Madde 20/B ile Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası uygulanacaktır. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE BU İSTİSNA UYGULANMAZ. İnternet ortamındaki sosyal paylaşım ağları ile gerek sosyal amaçlı kullanılan gerek günlük hayatı kolaylaştıran ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalar, zaman zaman veya devamlı surette bazı kişiler tarafından kazanç kaynağı haline getirilmiştir. Bu kapsamda youtuber, blogger/vlogger, tik toker diye adlandırılan, ancak genelde sosyal medya/içerik üreticileri olarak kabul edilen bu kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklâm gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, bahşişler ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Elde edilen kazançları, bu kişilerin Türkiye’de kurulu bir bankada bu faaliyetleri için özel bir hesap açmaları ve bütün gelirlerini bu hesap aracılığı ile elde etmeleri koşulu ile vergiden istisna edildi. Bu hesaplara her ay gelen tutar üzerinden bankalar % 15 vergi kesecek ve vergi idaresine yatıracaklardır. Böylece Sosyal Medya Üzerinden elde edilen kazançları vergilendirilmiş olacaktır. Bu kişiler defter tutma, belge düzenleme, beyanname verme, saklama ve ibraz gibi yükümlülükleri söz konusu olmayacaktır. Ancak; Sosyal medya üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde tutarı aşması halinde (2023 için 1.900.000 TL olup, gelecek yıl bu tutar Cumhurbaşkanlığı kararı ile artırılabilmektedir. ) gelirin tamamı için Yıllık GV beyannamesi verilecek hesaplanan vergiden; kesilen % 15 GV stopajı mahsup edilecektir. Sosyal medya üzerinden yapacakları teslim veya hizmetler (elde edecekleri kazançlar) KDV’den de istisna olacaktır. DİĞER TARAFTAN İNTERNET ÜZERİNDEN AYRICA TİCARİ FAALİYET DE BULUNULMASI HALİNDE; 1-Gerçek usulde GV mükellefiyeti tesis ettirilecek, 2-Defter tutam hadleri dikkate alınarak DBS defter tutulur. E-arşiv fatura düzenlenir. Ertesi yıl 1.sınıfa geçer ise E-defter tutulur. 3-Yukarıda belirtilen 2023 için 1.900.000 aşılması halinde YOUTUBER geliri beyannameye eklenir. Hesaplanan vergiden % 15 GV kesintisi mahsup edilir. BU işlemler için mükellef elbette SMMM ile sözleşme yapacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.