Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.07.2023 14:17 (Üye) Soru : 7456 sayılı kanun ile, Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışından Doğan Kazanca İlişkin İstisna Kaldırılmıştır Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-(e) bendinde yer alan, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmına ilişkin istisna 15.7.2023 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı paralelde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yer alan istisna da yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 7456 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce (15.7.2023) kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazlar açısından ise KDV istisnası uygulanmaya devam edecektir. Bu bilgiler doğrultusunda 15.07.2023 önce alınan taşınmazlar için %50 istisnayı uygulamaya devam mı edeceğiz ? yoksa , Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 16. madde ile, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar açısından %25 oranı esas alınarak istisnanın uygulanmasına devam mı edeceğiz ?

Cevap : Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 16. madde ile, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar açısından %25 oranı esas alınarak istisnanın uygulanmasına devam edilir. Aşağıdaki linkde konu ile ilgili açıklamalarımızı inceleyiniz. https://ismmmo.org.tr/dosya/4221/Mevzuat-Dosya/17072023-vergi-kanununda-yapilan-degisiklikler.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.