Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2023 20:14 (Üye) Soru : Devlet veya özel üniversitelerin lisans bölümünde okuyan (Makine mühendisliği vs) öğrenciler için yaz döneminde 1,5 aylık zorunlu tuttuğu staj için fabrikamızda staj yapanlara minumun asgari ücretin %30 unu ücret ödenmesi zorunlumu ?

Cevap : Bilindiği üzere, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanununun 61’inci maddesi ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları da 3308 sayılı Meslek ve Teknik Eğitim Kanununa tabi olmuşlardır. Bu nedenle söz konusu öğrencilere adı geçen kanun dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.