Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2023 08:40 (Üye) Soru : E defter mükellefi ve mayıs 2023 döneminde verilen beyanname ile ilgili 7440 S.K. Kapsamında 2022 Kurumlar Beyannamesi verdiğimiz düzeltmede 7440 S.K.Kapsamında arttırılan matrah ile ilgili olarak eklenen kar ve buna bağlı olarak çıkan kurumlar vergisi ödemesinin muhasebe kaydı için yardım rica ederim. İzlediğim yol KKEG BORÇ / 570+360 ALACAK olarak kayıt attım doğru mudur veya doğrusu nedir. (570 Nolu hesaba arttılan matrah 360 nolu hesaba ödencek kurumlar karşılığı 689 olarak i)

Cevap : KV için kıyaslama sonucu oluşan vergi kaydı aşağıdaki gibi olur. 570 (B) 360(A) 360 (B) 102(A) kaydı yapılır KKEG kullanılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.