Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2023 11:00 (Üye) Soru : Merhaba; ymm sınavları için 10 yıllık sürede smmm olarak mesleği fiilen icra etmek gerekiyor mu. Bir smmm bürosunda 4a kapsamında bağımlı çalışmaktayım. Çalışma zamanı olarak 10 yıllık sürenin üstünde çalışmışlık vardır.

Cevap : YMM sınavına girebilmek için;3568 sayılı kanunun 9. maddesin de aşağıdaki gibi tanımlamıştır. Yeminli Malî Müşavir Olabilmenin Özel Şartları Madde 9 Yeminli malî müşavir olabilmek için: a) En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak, b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak, Şartları aranır. Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların BİLANÇO ESASINDA DEFTER TUTAN ÖZEL KURULUŞLARIN MUHASEBE BİRİMLERİNDE BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİSİNİ HAİZ, MUHASEBENİN FİİLEN SEVK VE İDARE EDİLMESİNDEN VEYA MALİ DENETİMİNDEN SORUMLU OLARAK GEÇEN HİZMET SÜRELERİ, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ; SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERDEN BİR İŞYERİNE BAĞLI OLARAK ÇALIŞANLARIN BU İŞYERLERİNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.