Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2023 17:42 (Üye) Soru : Merhaba , 6661 Asgari desteğinde faydalanılan gün sayısı nasıl hesaplanıyor? Teşekkürler. iyi çalışmalar

Cevap : Asgari ücret desteğinden işyerinde çalıştırılan bütün işçiler faydalanamaz. Asgari ücret desteğinden sadece uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için yararlanmak mümkün bulunmaktadır. Emekliler destekten faydalanamaz. 2023 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan şyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam PÖGS’nin 2023 yılı Ocak ile Haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. 2023 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için; 2023/Ocak ile Haziran aylarında 5510/4-1 (a) bendi kapsamında uzun vade sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının, 2022 yılı Ocak ila Aralık ayında 5510/4-1 (a) kapsamında uzun vade sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısından az olmaması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.