Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2023 13:12 (Üye) Soru : MERHABA, MÜKELLEFİM OLAN FİRMA YENİ KURULAN BİR VAKFA BAĞIŞ YAPMAK İSTEMEKTEDİR,YAPACAĞI BU BAĞIŞ KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİRMİ?İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap : VERGİ MUAFİYETİ OLAN VAKIF İÇİN ; MAKBUZ KARŞILIĞINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TOPLAMININ O YILA AİT KURUM KAZANCININ % 5'İNE KADAR OLAN KISMI İNDİRİLİR. VERGİ MUAFİYETİ OLMAYAN VAKFA BAĞIŞ YAPILMASI HALİNDE BU BAĞIŞ KKEG OLUR. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Diğer indirimler Madde 10 (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara MAKBUZ KARŞILIĞINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TOPLAMININ O YILA AİT KURUM KAZANCININ % 5'İNE KADAR OLAN KISMI.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.