Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2023 15:23 (Üye) Soru : Merhabalar sayın danışman, 235 16/1-c Transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimi ile kısmi istisna kapsamın da satış yapmaktayız. Benim görüşünüzü almak istediğim konu bu kod ile yapılan satışlar olduğu zaman yurt içi KDV'li alımlarımızı KDV 1 beyannamesinde bildirmemiz gerekmiyor mu ?Bu döneme ait indirilecek kdv tutarları beyannamede belirtilmesi gerekmiyor mu? Daha önce ki dönemlere ait beyannameyi veren meslektaşım 191 rakamlarını hiç bildirmemiş. Bütün toplamı 190 devreden de göstermiş. Bu uygun mevzuat açısından uygun mudur ?Görüşünüzü almak istediğim diğer konu da 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu Ek 2/1-(b) maddesine göre “transit ticarete konu eşyanın alım satımına ilişkin olarak düzenlenen belgeler” damga vergisinden istisnadır.deniliyor. Bu kapsam da şirketin alacak temlikine ilişkin sözleşmesi (vb sözleşmeler )damga vergisinden istisna mıdır ?

Cevap : Sorunuz ilk bölümü 25/07/2023 saat 14,22 de yanıtlandı. Damga vergisinden istisna olan belgeler için aşağıdaki linkde bulunan listeyi inceleyiniz. Listede yer almış ise istisna uygulanır. https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/pratikBilgiler/4_vergiden_istisnakagitlar.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.