Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.07.2023 11:31 (Üye) Soru : merhaba, kuaför,minibüs işletmesi basit usül defteri 2023 yılında işletme defterine geçiş limiti nedir ? satışları hangi tutarı geçerse işetme defterine geçer ? teşekkürler.

Cevap : Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları GVK Madde 48 Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır: 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (323 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2023 tarihinden itibaren 440.000 TL) veya yıllık satışları tutarının (323 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2023 tarihinden itibaren 700.000 TL) aşmaması, 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri GAYRİ SAFİ İŞ HASILATININ (323 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2023 tarihinden itibaren 220.000 TL) aşmaması, Sorunuzdaki her iki sektör için 2023 HASILATI 220.000 .-TL nın AŞILMASI HALİNDE GERÇEK USULE (İŞLETME DEFTERİ) GEÇİLECEK.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.