Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2023 10:21 (Üye) Soru : KDV tEVKİFATI OTO YIKAMACILAR FATURA KESERKEN KDV TEVKİFATINDA 9/10 TEMİZLİK Mİ VEYA 9/10 İŞGÜCÜ OLARAK KESECEKLER. SAYGILAR

Cevap : OTO YIKAMA HİZMETİ 9/10 ORANINDA KDV TEVKİAFAINA TABİDİR. VERİLEN HİZMET, İŞ GÜCÜ HİZMETİ DEĞİLİDİR. İŞ GÜCÜ HİZMETİ : işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir. İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır. Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.