Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.07.2023 10:19 (Üye) Soru : Merhabalar, Türk vatandaşı olan Ancak yurtdışında çalışacak bir işçi Anlaşmalı olunan ülkelerle hangi SGK kollarına tabidir. Örneğin KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI,MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞSİZLİK SİGORTASI? Birde yurtdışı firmaya şube açma durumunda işçiler yabancı ülkede çalışsa ancak türkiye de sgkları ödenmesi durumunda olsa yada direkt yabancı ülkeden sgk ları ödense her iki durumda da hangi sgk kollarına tabi olurlar. teşekkürler şimdiden

Cevap : Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılmak üzere işverenler tarafından götürülen işçiler, kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primine tabi olup, bu işçilerin istemeleri halinde, isteğe bağlı olarak aldıkları ücretin % 20 ‘si olan uzun vadeli sigorta kollarına ait primlerini, yurt dışında çalıştıkları sürece her ay ödeyebilirler. Bu işçilerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Ödenecek olan bu prim günleri 4/a (SSK) kapsamında emeklilik hizmet süresine ilave edilecektir. 5510 sayılı Kanuna göre, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işlerde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerine ödenecek ücretin Sigorta Primine Tabi Esas Kazancın (SPEK) üst sınırı, asgari ücretin 3 katıdır. Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 5510 sayılı Kanunun 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.